Jednoduché uzatvorenie havarijného poistenia online – postup

1. krok: Zadajte do kalkulačky údaje potrebné pre stanovenie najvýhodnejšej poistnej sadzby havarijného poistenia.
2. krok: Vyberte si z výsledkov porovnania tú najvýhodnejšiu ponuku a pokračujte v objednávke.
3. krok: Vyplňte formulár poistnej zmluvy, skontrolujte si zadané údaje a kliknite na „Uzatvoriť poistenie“.
4. krok: Na e-mail vám budú zaslané všetky potrebné dokumenty a ďalšie inštrukcie k obhliadke vozidla.
5. krok: Uhraďte poistné. Na výber máte viacero platobných metód. Môžete si zvoliť službu CardPay, platbu cez internet banking, bankovým prevodom, alebo úhradu v hotovosti v banke alebo na pošte.
6. krok:Vyhotovte kópiu technického preukazu (scan) a zašlite ju na info@netfinancie. Pri poisťovní nového vozidla je potrebné zaslať aj kópiu faktúry a preberacieho protokolu. Keď bude vozidlo prihlásené, je potrebné dodatočne zaslať aj scan technického preukazu.

V prípade, že by bolo z našej strany potrebné spresniť alebo doplniť niektoré údaje do zmluvy, náš pracovník vás bude obratom kontaktovať. Ak by ste potrebovali poradiť alebo pomôcť, môžete sa na nás pokojne obrátiť telefonicky alebo e-mailom. Naša starostlivosť o vás totiž nekončí uzatvorením poistenia, ale trvá počas celého poistného obdobia. Ochotne vám poradíme a pomôžeme aj pri riešení poistnej udalosti.

Havarijné poistenie: poistenie havárie, krádeže, živelnej udalosti, vandalizmu

Portál havarijne.sk predstavuje tú najlepšiu navigáciu v oblasti poistenia! Nielen že umožňuje jednoduché a pohodlné uzatvorenie poistenia cez internet, ale keďže poskytuje tento produkt od všetkých slovenských poisťovní, umožňuje tak klientom vybrať si aj jeho najvýhodnejšiu variantu! Jeho uzatvorenie je navyše otázkou niekoľkých minút.

Havarijné poistenie je produkt majetkového poistenia, ktorého cieľom je krytie rizika vzniknutých škôd na motorovom vozidle a straty jeho hodnoty, ktoré môžu vzniknúť

 • náhodnou udalosťou (havária, živelná udalosť) alebo
 • vplyvom a pôsobením inej osoby (krádež, lúpež, vandalizmus).

Hoci nie je havarijné poistenie povinné zo zákona, je pre každého majiteľa auta viac ako výhodné. Pri súčasnom množstve dopravných nehôd (cca. 5 nehôd/deň!) by jazdenie bez pripoistenia mohlo vodiča stáť nemalé peniaze. Len malý „ťukanec“ s iným autom vás môže stáť desiatky eur, o množstve energie a času vynaloženom pri vybavovaní potrebných papierov, nehovoriac! Pri poškodení drahších a luxusnejších značiek vozidiel predstavuje ich servis a prípadná oprava ešte väčšiu finančnú položku.

Havarijné poistenie sa vo všeobecnosti rozlišuje na:

 • základné havarijné poistenie – poistené sú riziká havária a živel
 • rozšírené poistné krytie – poistené sú okrem havárie a živlu aj odcudzenie (krádež, lúpež) a vandalizmus (poškodenie vozidla neznámym páchateľom)

Havarijné poistenie motorových vozidiel na Slovensku poskytuje v súčasnosti 10 poisťovní. Medzi ponukami produktov havarijného poistenia od jednotlivých poisťovní sú isté rozdiely, ktoré sa týkajú predovšetkým:

 • druhov vozidiel, ktoré poisťujú:
  • havarijné poistenie len pre osobné a úžitkové vozidlá do 3,5 tony ponúkajú napr. Wüstenrot poisťovňa,
  • havarijné poistenie pre všetky alebo väčšinu druhov motorových vozidiel ponúkajú napr. Allianz – Slovenská poisťovňa, Generali Slovensko, KOMUNÁLNA poisťovňa, KOOPERATIVA poisťovňa, Collonade poisťovňa, UNIQA poisťovňa.
 • možností výberu rizík, ktoré je možné v havarijnom poistení poistiť:
  • havarijné poistenie len pre všetky riziká (tzv. all risk – havária, živel, krádež, vandalizmus) ponúkajú napr. UNIQA poisťovňa, Wüstenrot poisťovňa,
  • havarijné poistenie s možnosťou výberu poistných rizík (teda základné riziká alebo všetky riziká) ponúka Allianz – Slovenská poisťovňa, Generali Slovensko, KOMUNÁLNA poisťovňa, KOOPERATIVA poisťovňa, Collonade poisťovňa.
 • typov spoluúčastí:
  • havarijné poistenie s najčastejšie využívanou spoluúčasťou 5 % alebo 10 % ponúkajú všetky havarijné poisťovne,
  • menej obvyklé spoluúčasti ponúkajú: 0 % UNIQA poisťovňa, 20 % Generali Slovensko, 30 % Generali Slovensko i UNIQA poisťovňa.
 • územného rozsahu poistného krytia:
  • havarijné poistenie s krytím pre celé územie Európy ponúkajú všetky poisťovne,
  • niektoré poisťovne ponúkajú aj havarijné poistenie s možnosťou poistného krytia len pre územie SR, prípadne SR a ČR – napr. Allianz – Slovenská poisťovňa, UNIQA poisťovňa; KOOPERATIVA a KOMUNÁLNA poisťovňa v prípade motocyklov.
 • požadovaného zabezpečenia vozidla a jeho limitov:
  • havarijné poistenie s krytím pre všetky riziká (teda vrátane krádeže) má u jednotlivých poisťovateľov povinné zabezpečenia alebo rozdielne limity poistných súm, pri ktorých sú jednotlivé úrovne vyžadované, napr.:
   • poisťovňa A vyžaduje 2 zabezpečenia pri poistnej sume od 20 000 €, poisťovňa B až pri vozidle s poistnou sumou od 25 000 €,
   • poisťovňa C vyžaduje zabezpečenie satelitom od poistnej sumy 50 000 €, poisťovňa D až pri poistnej sume vozidle nad 83 000 €.
 • rozsahu poskytovania asistenčných služieb pre havarijné poistenie a pripoistení:
  • všetky poisťovne poskytujú v základnej cene za havarijné poistenie balík asistenčných služieb; presný rozsah a limity poskytovania týchto služieb je definovaný vo všeobecných poistných podmienkach pre havarijné poistenie,
  • niektoré poisťovne za príplatok ako doplnkové pripoistenie ponúkajú ešte širší rozsah asistenčných služieb, napr. Generali Slovensko,
  • vo všetkých poisťovniach je možné vybrať si k havarijnému poisteniu aj ďalšie pripoistenia (ako doplnkové poistenie), napr. úrazové pripoistenie, pripoistenie batožiny, pripoistenie skla, pripoistenie náhradného vozidla, doplnkové poistenie pre nadštandardnú výbavu vozidla i doplnkové havarijné poistenie pri výkone vybraných pracovných činností.

Cenu, ktorú zaplatíme za havarijné poistenie, ovplyvňujú tieto faktory:

 • továrenská značka vozidla – vozidlá sú v poisťovniach zaraďované do skupín, ktoré majú priradené príslušné koeficienty rizikovosti:
  • medzi menej rizikové značky sa zaraďujú napr. Daewoo, Fiat, Huyndai, Kia, Opel, Chevrolet, Škoda (Fabia),
  • medzi viac rizikové, a teda drahšie havarijné poistenie, sú radené Ford, Peugeot, Citroen, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Seat, Subaru, Toyota, Volvo, VW alebo Škoda (Octavia, Superb),
  • najvyššie koeficienty, t.j. najdrahšie havarijné poistenie býva u luxusných značiek ako Audi, BMW, Jaguar, Jeep, Porshe, Mercedes,
  • niektoré značky poisťovne nepoisťujú, alebo ich havarijné poistenie posudzujú individuálne, napr. Hummer, Ferrari, Bentley, Lamborghini, Aston Martin, Lotus,
 • vybraná spoluúčasť – čím nižšia je spoluúčasť poistníka, tým je havarijné poistenie drahšie,
 • poistené riziká – základné krytie (havária) je lacnejšie ako all risk (vrátane krádeže); v niektorých poisťovniach je možné uzatvoriť len havarijné poistenie všetkých rizík.