Asistenčné služby k havarijnému poisteniu

Ku každému havarijnému poisteniu sú k dispozícii aj asistenčné služby. Ich základnou úlohou je pomôcť vám v prípade, že sa stane poistná udalosť. Mnohí vodiči však nevedia, že ich rozsah môže byť oveľa širší.

Veľká pomoc vždy po ruke

Každá poisťovňa nastavuje rozsah asistenčných služieb podľa seba, takže v jednej poisťovni môžu poskytovať viac služieb, v inej menej. Tiež to závisí aj od variantu havarijného poistenia, ktorý ste si zvolili. Vyššie varianty majú spravidla asistenčné služby vo väčšom rozsahu. Najčastejšie však asistenčné služby poskytujú nasledujúce typy pomoci a asistencie:

  • zabezpečenie odtiahnutia nepojazdného vozidla do najbližšieho autoservisu,
  • poskytnutie náhradného auta alebo vybavenie náhradného ubytovania,
  • dotankovanie minutého paliva,
  • pomoc pri zamrznutí paliva,
  • oprava defektu, alebo poruchy na vozidle,
  • repatriácia,
  • pomoc pri vybitej batérii,
  • administratívna a právna pomoc pri nehode v zahraničí.

Pozor na poistné podmienky

Asistenčné služby ako také sú síce súčasťou havarijného poistenia zadarmo, no za niektoré poskytnuté služby však musí klient zaplatiť. Preto si u vašej poisťovni overte, ktoré typy pomoci sú hradené v rámci havarijného poistenia a pri ktorých asistenčná služba zabezpečuje len sprostredkovanie pomoci.