Havarijné poistenie a zabezpečenie vozidla

Ak si vyberáme havarijné poistenie vo verzii all risk, t.j. pre krytie všetkých rizík vrátane krádeže, poisťovne vyžadujú, aby bolo motorové vozidlo zabezpečené proti odcudzeniu alebo vlámaniu. Takéto zabezpečenia sa nevyžadujú a ani nepreverujú v prípade, ak si vyberáme havarijné poistenie so základným krytím – havária a živel.

Čo patrí medzi zabezpečovacie prostriedky motorového vozidla?

  • imobilizér - je elektronické zabezpečovacie zariadenie pevne zabudované vo vozidle zabraňujúce rozjazdu vozidla blokovaním funkčných častí motora. (typové označenie ako u alarmov alebo od výrobcu vozidla)
  • mechanické zabezpečovacie zariadenie - je zariadenie, ktoré je pevne spojené s karosériou vozidla a mechanickým spôsobom zabraňuje neoprávnenému použitiu vozidla tým, že blokuje riadenie alebo prevodové ústrojenstvo automobilu (Construkt, Mul-t-lock, Zeder-lock, Twin way a podobné homologizované typy)
  • alarm - je elektronické zabezpečovacie zariadenie pevne zabudované vo vozidle, ktoré akusticky a opticky signalizuje alebo diaľkovo hlási pokus o neoprávnený vstup do vozidla a zabraňuje rozjazdu vozidla blokovaním motora (Jablotron, Meta, Avital, Bosch, Clifford, Piranha a podobné homologizované typy)
  • satelitný vyhľadávací systém - je zabezpečovacie zariadenie skryte inštalované vo vozidle a po jeho aktivácii je schopné vysielať signál. Monitorovaním tohto signálu je možné určiť presnú lokalizáciu vozidla. Tento druh zabezpečovacieho zariadenia musí byť vždy napojený na centrálne dispečerské pracovisko. Systém musí mať pôsobnosť minimálne na celom území Slovenskej republiky. (Lo–Jack, GSP/GSM a podobné homologizované typy)
  • reťaz alebo obruč s bezpečnostným zámkom – v prípade motocyklov

Havarijné poistenie a limity zabezpečenia

Každá poisťovňa má svoje havarijné poistenie a typy a limity pre zabezpečenie havarijne poisťovaného vozidla stanovené individuálne. Povinné a požadované prvky zabezpečenia sú závislé od poistnej sumy (hodnoty nového) vozidla, na ktorú je havarijné poistenie uzatvorené.

Kedže medzi zabezpečeniami a limitami jednotlivých poisťovní sú rozdiely, pokúsime sa požadované zabezpečenia vozidiel zovšeobecniť:

  • poistná suma vozidla do 20 000 € – postačuje jedno zabezpečenie – imobilizér alebo mechanické vstavané zabezpečenie alebo alarm
  • poistná suma od 20 000 € do 67 000 € – musí byť kombinácia minimálne 2 zabezpečení – imobilizér a mechanické vstavané zabezpečenie alebo imobilizér a alarm alebo mechanické vstavané zabezpečenie a alarm alebo kombinácia uvedených so satelitom
  • havarijné poistenie s poistnou sumou viac ako 67 000 € – musí byť kombinácia 3 zabezpečení; poisťovňa je oprávnená posúdiť zabezpečenie vozidla aj individuálne, napr. pri niektorých značkách vozidiel (Mercedes-Benz, Audi, BMW a pod.) umožní aj zabezpečenie 2 prvkami, pokiaľ sú kvalitnými a vysoko bezpečnými

V prípade, že vozidlo, ktoré má uzatvorené havarijné poistenie nespĺňa požadované zabezpečenie, nemusí byť prijaté do poistenia (t.j. zmluva môže byť odmietnutá) alebo v prípade krádeže takéhoto vozidla môže poisťovňa odmietnuť poistné plnenie pre dané havarijné poistenie.