Žiadny motorista netúži po tom, aby sa mu prihodila dopravná nehoda. Takáto situácia môže byť veľmi stresujúca aj pre ostrieľaných vodičov. Ak sa ešte k tomu stane v zahraničí, je to oveľa viac nepríjemné a náročné. Je však dobré si uvedomiť, že postup pri dopravnej nehode v cudzej krajine je rovnaký ako na Slovensku. Spísali sme pre vás podrobný návod, čo robiť v prípade, že sa stanete účastníkom autonehody. Čo už sa náhrada škody bude uplatňovať z PZP alebo havarijného poistenia, postupujte rovnako.

Dobré vedieť: Pri uzatváraní havarijného poistenia si skontrolujte jeho územnú platnosť. Niektoré poistky sú platné iba na území Slovenskej republiky, iné aj v zahraničí.

1.      Privolajte zdravotnú pomoc

Ak sa pri dopravnej nehode niekto zranil, bezodkladne privolajte rýchlu zdravotnú pomoc. V žiadnom prípade nepodceňujte zdravotný stav nikoho zo zúčastnených, vrátane toho vášho.

2.      Zavolajte políciu

Pred odchodom do zahraničia si zistite, aké predpisy platia v štáte, do ktorého sa chystáte. V niektorých krajinách je výjazd policajtov spoplatnený v prípade, že nebol potrebný.

3.      Spíšte správu o nehode

S druhým vodičom je potrebné spísať tlačivo Správa o nehode. Čitateľne uveďte vlastné údaje a tiež údaje o druhom vodičovi. Nezabudnite presne popísať priebeh autonehody. Rovnako je dôležité, aby obidvaja vodiči tento dokument vlastnoručne podpísali. Tiež si zvlášť poznačte kontaktné údaje druhého vodiča a jeho ŠPZ.

4.      Vyhotovte dokumentáciu

Z miesta nehody vyhotovte fotografie, ktoré presne a jasne zachytávajú vzniknutú situáciu. Dbajte na to, aby fotky boli čo najostrejšie.

5.      Poisťovni nahláste poistnú udalosť

V prípade poistnej udalosti, ku ktorej prišlo v zahraničí je lehota na nahlásenie 30 dní odo dňa, kedy k nej došlo. V súčasnosti poisťovne ponúkajú rôzne možnosti, ako oznámiť vznik poistnej udalosti:

  • telefonicky,
  • osobne,
  • cez mobilnú aplikáciu,
  • online formulárom,
  • e-mailom.

Je potrebné predložiť Správu o nehode, vyhotovené fotografie a záznam od polície v prípade, že bola na miesto polície privolaná.

Zásady pri nehode v zahraničí

  • Predtým, než vystúpite z auta si oblečte reflexný odev.
  • Ak si to situácia vyžaduje, privolajte aj hasičov (napr. pri vzniku požiaru). Požiadajte ich o spísanie záznamu a ten si starostlivo odložte. Pri nahlásení poistnej udalosti ho tiež predložte poisťovni.
  • Ak musíte podpísať dokument, ktorého obsahu nerozumiete, pred podpis napíšte formulku o tom, že danému dokumentu nerozumiete.
  • V prípade, že neviete, čo presne máte robiť, kontaktujte asistenčnú službu vašej poisťovne. Operátorovi vysvetlite situáciu a postupujte podľa jeho pokynov. V prípade potreby vám asistenčná služba môže zabezpečiť aj tlmočnícke služby alebo preklad úradných dokumentov.