7 zásad pri dopravnej nehode v zahraničí

Dlho očakávaná dovolenka, relax mimo domova, možnosť vlastnej dopravy, ktorá vám umožní ísť kam a kedy chcete... Predstava krásna.

Situáciu však netreba podceniť a je lepšie si zabezpečiť všetko popredu – aj havarijné poistenie. Tak ako si uzavrieme cestovné poistenie pre prípad úrazu osôb a podobných nepríjemných záležitostí, v prípade cesty vlastným autom je tou správnou voľbou havarijné poistenie do zahraničia. Nečakaná udalosť či nehoda môže totiž pokaziť aj tú najkrajšie naplánovanú dovolenku a pripraviť vás o celoročné úspory. A to ešte netreba zabudnúť na situáciu, že by vám bolo odcudzené či inak poškodené celé auto. V každom štáte je totiž situácia, či už všeobecná alebo tá dopravná iná a iné sú aj platné zákony. Jediným zabezpečením pred prípadnými problémami je teda havarijné poistenie aj mimo územia Slovenskej republiky.

Havarijné poistenie dnes ponúka viacero možností. Súčasné poisťovne majú rôzne výhodné balíky, ktoré poskytujú viacero služieb za lepšie ceny. Je možné si uzatvoriť havarijné poistenie v zahraničí len na určitú presne stanovenú dobu, a tak neplatíte nič na viac.

Internetový portál o poistení havarijne.sk dokonca poskytuje priestor, kde si viete na jednom mieste porovnať ponuky všetkých poisťovní a tak si vybrať spomedzi konkurencie tú najvýhodnejšiu pre vás. V prípade, že už máte uzatvorené havarijné poistenie u niektorej z poisťovní stačí, ak si rozšírite územnú platnosť na konkrétnu oblasť.

Ak vám po tom, ako si havarijné poistenie do zahraničia uzatvoríte, vznikne poistná udalosť napríklad dopravná nehoda či už z vašej viny alebo nie, je potrebné dodržať niekoľko zásad, ktoré uľahčia následné riešenie vzniknutej situácie:

  • Zabezpečiť potrebnú prvú pomoc pri nehode, pretože jej neposkytnutie nemá len trestno-právne následky, ale niekde súvisí aj s náhradou škody.
  • Zavolať políciu, najlepšie je však zistiť si predtým, aké predpisy v danom štáte platia, pretože v niektorých je táto služba spoplatnená v prípade, že polícia nebola potrebná.
  • V prípade, že dopravnú nehodu chcú vyriešiť len účastníci - bez privolania polície a spísať záznam o škode, nakoľko majú zákonné alebo aj havarijné poistenie, je potrebné, aby aj slovenský účastník plne rozumel dokladu a všetkým podmienkam. Aby tak predišiel situácii, že podpíše niečo, čomu nebude rozumieť, pretože potom už bude neskoro vysvetľovať, že udalosti sa stali inak. V prípade, že neovláda daný jazyk, je preto lepšie privolať políciu.
  • Policajným orgánom je potrebné objasniť priebeh nehody a informovať o všetkých faktoch, ktoré by mali zavážiť pri riešení dopravnej nehody. Pri jazykových nedorozumeniach je potrebné privolať tlmočníka. Je dobré poznačiť si ŠPZ poškodeného vozidla, ako aj údaje o vodičovi a policajtovi, ktorý nehodu vyšetruje. Taktiež je vhodné vymeniť si údaje o poisťovniach, kde má vodič uzatvorené zákonné alebo havarijné poistenie, aby sa urýchlil celý proces.
  • Protokol o nehode, ktorý spísal dopravný policajt, je nutné si dôkladne prečítať a až po úplnom porozumení, ho podpísať. V prípade, že dokumentu nerozumiete a nie je možné privolať tlmočníka alebo niekoho na vysvetlenie, treba pred podpisom uviesť formulku, že obsahu protokolu nerozumiete a až potom následne dokument podpísať.
  • V prípade nehody, pri ktorej vám niekto spôsobil škodu, musíte kontaktovať vašu poisťovňu, alebo zmluvnú poisťovňu v danej krajine. Danú poistnú zmluvu na havarijné poistenie je preto potrebné mať vždy pri sebe, pretože sú na nej aj dôležité kontakty, ktoré sa vám budú hodiť. Aj všetky doklady a účty, či už o oprave, odtiahnutí alebo iných záležitostiach súvisiacich s nehodou, je nutné si uschovať pre ďalší priebeh vyšetrovania.
  • Pre každý prípad je po návrate nutné oznámiť poisťovni, kde máte svoje zákonné alebo havarijné poistenie, že sa daná poistná udalosť vyskytla a vznikla škoda. A to aj v prípade, či ste alebo nie ste vinníkom danej dopravnej nehody. Poisťovni tiež predložíte všetky uschované doklady a potvrdenia a vyplníte záznam o priebehu dopravnej nehody.